بابک کامگار

گروه «بارامو» متشکل از مانوئل اسپینوزا، بابک کامگار و پدرو پدروسا است. این گروه در پروژه‌ای با عنوان موسیقی...

گروه «بارامو» متشکل از مانوئل اسپینوزا، بابک کامگار و پدرو پدروسا است. این گروه در پروژه‌ای با عنوان موسیقی...

«دلشکسته» نام تصنیفی قدیمی است که «مرسده هاشمی» خواننده موسیقی سنتی ایرانی آن را بازخوانی کرده است.