باب وودوارد

کتاب جدیدباب وودوارد (افشاگر واترگیت) با نام «خشم» نیمه سپتامبر منتشر می‌شود. این کتاب حاوی گزارش‌هایی بی‌سابقه و...

هرج و مرج در کاخ سفید و ناکارآمدی دولت مهمترین موضوع بحث این روزهای آمریکاست. برخی مخالفان دموکرات ترامپ،...