بادوش

داعشی‌ها زندانیان سنی و مسیحی را از دیگر اسرای زندان بادوش که غالباً شیعه بوده‌اند، جدا می‌کنند. آنها...