باران اسيدی

حسین موسوی‌پور، استاد گروه شیمی

۱۸ نماینده استان خوزستان در

احمدرضا لاهیجان‌زاده، مدیرکل حفاظت محیط