بارش برف و قطع برق

بارش برف سنگین در اراک سبب قطعی برق در نقاط وسیعی از این شهر شد و مردم با خاموشی...