بازار مسکن

جمشید برزگر، رئیس کانون انبوه‌سازان

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن

به‌گفته حسین عبده تبریزی، اقتصاددان

مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک

یک نماینده مجلس شورای اسلامی