بازداشت امدادگران محلی

رئیس پلیس تهران می‌گوید: چهار تن به اتهام نشر اخبار دروغ و شایعه‌پراکنی در باره سیل بازداشت شده‌اند. در...