بازداشت اهل سنت

۱۴ شهروند اهل‌ سنت طی ۱۰ روز گذشته در شهرهای مختلف استان گلستان بازداشت شده‌اند.

شماری از شهروندان اهل سنت روز يکشنبه ۱۳ مهرماه هم‌زمان با عيد قربان در مهاباد واقع در استان آذربايجان...