بازداشت جوانان اهل سنت

برخی منابع خبری گزارش کرده‌اند که این افراد در ارتباط با ترور یک معلم و یک بسیجی در...