بازداشت دانشجويان

شماری از دانشجویان دانشگاه یاسوج 

در زمانی که حسن روحانی، رئيس‌جمهور ايران در تالار علامه امينی دانشگاه تهران از جو امنيتی در دانشگاه‌ها انتقاد...

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر گفت در طول دو سال اخير چند دانشجوی ساکن اين شهر به دليل "روابط نامشروع"...

هم‌زمان با مراسم تشييع صانع ژاله، نيروهای لباس شخصی و بسيجی به گردهمايی دانشجويان در داخل دانشگاه هنر حمله...

روز ۱۶ بهمن‌ماه محمد ايلخانی‌زاده، دانشجوی فوق ليسانس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط نيروهای امنيتی شهر بوکان بازداشت...