بازداشت روزنامه نگاران در مصر

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود گفته است که ترکیه، چین و مصر مسئول بازداشت بیش از...

پلیس مصر به نشست انجمن روزنامه‌نگاران در قاهره یورش برد و عمرو بدر و محمود سقٌا دو روزنامه‌نگار مخالف...