بازداشت سعيد رضوی فقيه

سايت‌های اصولگرايان حکومتی در ايران از صدور حکم بازداشت سعيد رضوی فقيه، فعال اصلاح‌طلب به دليل سخنرانی "ساختارشکنانه"اش خبر...