بازداشت عامل حمله به سفارت عربستان

حسن کردمیهن، واعظ و مدیر مؤسسات دینی تهران و کرج مدتی در کشور سوریه به سر می‌برد و پس...