بازداشت فعالان مدنی در ترکیه

چند ساعت پس از تبرئه عثمان کاوالا، از روشنفکران ترکیه، دادستان استانبول دستور دستگیری او را صادر کرد. او...