بازداشت فعالان ورود زنان به ورزشگاه‌ها

معاون وزارت ورزش و جوانان گفته در بازی‌های باشگاهی به دلیل این‌که بسیاری از استادیوم‌ها از شرایط لازم برخوردار...

بازداشت او روز دوشنبه ۲۱ مرداد ماه در ارتباط با مساله ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران اتفاق افتاده....