بازداشت فعالان کارگری

همزمان با سخنرانی روز کارگر حسن روحانی در حمایت از «آزادی تشکل‌های کارگری»، جمعی از فعالان کارگری در تهران...

مأموران امنیتی نيمه‌شب ۱۰ اردیبهشت‌ماه به خانه سه فعال کارگری یورش بردند و توانستند دو تن از آن‌ها به...

حسن سعیدی و مرتضی کمساری،

احمد صابری، عباس حقیقی و

 ۲۷ تن از ۲۸ کارگر بازداشتی

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه

۲۰ کارگر معدن چادرملو صبح

افشین ندیمی و مهرداد صبوری،

۵۰۰ کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان

دادستان مبارکه اصفهان، برای جواد

یکی از نمایندگان کارگران پلی‌اکریل

۷۰۰ کارگر کارخانه پلی‌اکریل اصفهان

چهار کارگر پلی‌اکریل اصفهان به

اداره اطلاعات شهر کامیاران، مهرداد

هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق

هاشم هاشمی‌زاده، فعال کارگری در سوئد، دراعتراض نسبت به وضعیت کارگران زندانی در ایران و مرگ افشین اسانلو در...

محمد احیایی، محمد قاسم‌خانی، بهرام

جلیل محمدی، فعال کارگری در

شریف ساعدپناه و مظفر صالح‌نیا

کمیته هماهنگی برای کمک به