بازداشت مدیران سایپا

خبرگزاری فارس گزارش کرده که جواد سلیمانی، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، برای شش ماه ممنوع‌الخروج شده است. بنابر حکمی که...