بازداشت مقامات دولتی

فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئيس‌جمهوری گفت اعضای دولت هيچ احضاريه يا حکم جلبی دريافت نکرده‌اند.


به گزارش خبرگزاری جمهوری...