بازداشت کارمندان سازمان حفاظت از محیط زیست

آمارهای وزارت کار نشان می‌دهد ۴۹.۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست بیکارند. دانش‌آموختگان محیط زیست بیشترین درصد...

در پی بازداشت سومین کارمند عالی‌رتبه سازمان حفاظت محیط زیست رسانه‌های منتقد دولت عملکرد معصومه ابتکار را به پرسش...