بازداشت یک اسلامگرا در روتردام

دادستانی روتردام می‌گوید مرد ۳۰ ساله و مسلحی که به دام مأموران امنیتی افتاده عملیاتی تروریستی در بزرگ‌ترین بندر...