بازداشت دانشجويان

به نقل از کانال تلگرام شوراهای صنفی دانشجویان کشور، #پدرام_پذیره دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه دانشگاه تهران...

فشار امنیتی بر فعالان صنفی دانشجویی ادامه دارد، اما نه از همراهی و حمایت اساتید خبری است، و نه...