بازرسی از پارچین

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گزارش آسوشیتدپرس در مورد توافق محرمانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره...

آسوشیتدپرس گزارش داده که به متن پیش‌نویس یک موافقت‌نامه محرمانه بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران دست یافته...