بازماندگان پلاسکو

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی گفت که زنده‌ماندن افراد زیر آوار پلاسکو ممکن نیست. بنیاد مستضعفان وعده بازسازی دوساله پلاسکو را...

۷۴ ساعت از آغاز آتش‌سوزی در «پلاسکو» می‌گذرد. هنوز خبری از بیرون‌کشیده‌شدن اجساد جدید مخابره نشده‌. خسارت مالی بیش...

آتش پلاسکو همچنان زبانه می‌کشد. دستگاه‌های زنده‌یاب از زنده بودن دست‌کم چهار تن خبر می‌دهند اما سخنگوی آتش‌نشانی زنده‌ماندن...