بازنشستگان صنعت فولاد

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز دوشنبه ۱۶ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده...

مستمری بسیاری از بازنشستگان در حد حداقل‌های قانونی است. بنا بر پیگیری‌های انجام شده منابع مالی لازم برای پرداخت...

صبح سه‌شنبه ۷ دی صدها نفر از بازنشستگان صنعت فولاد از شهرهای مختلف ایران گرد هم آمدند و در...