بازنشستگان فولاد

از دیگر خبرها؛ اعتصاب کارگران راه‌آهن در چند ایستگاه، راهپیمایی بازنشستگان فولاد در اصفهان و تجمع کارکنان سهام عدالت...

کارگران و بازنشستگان در چند شهر مختلف به نشانه اعتراض تجمع، راهپیمایی و یا اعتصاب کردند.

بازنشستگان فولاد در چهار راه ولیعصر تهران از دردهایشان می‌گویند.

رئیس دانشکده دندانپرشکی دانشگاه بهشتی تهران پس از تحصن دانشجویان استعفاء کرد. بازنشستگان فولاد خواستار پایان دادن به «دوره...

کارگزاران بیمه کشاورزی خواستار تصویب طرح تعیین وضعیت استخدامی خود در مجلس‌اند و بازنشستگان فولاد خواستار پرداخت به موقع...

بازنشستگان صنعت فولاد می‌گویند که حقوق‌ و پاداش بازنشستگی‌شان از حدود دو سال پیش تاکنون پرداخت نشده است. ...