بازگرداندن پناهجویان

یونان از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون ۶۵۰۰ پناهجو را به ترکیه و یا دیگر کشورها بازگردانده است.

در نزدیکی اردوگاه موقت پناهجویان در ایدومنی یونان ده‌ها پناهجو بار دیگر تلاش کردند از سیم‌های مرزی مقدونیه عبور...

در یونان صدها پناهجو به امید یافتن راهی به سمت اروپای غربی اردوگاه‌های موقت در ایدومنی، واقع در مرز...

در آستانه بازگرداندن وسیع پناهجویان از یونان به ترکیه، اعتراضات پناهجویان مستقر در جزایر یونان افزایش یافته است.

طبق توافق آنکارا و اتحادیه اروپا، از دوشنبه ۴ آوریل / ۱۶ فروردین عملیات بزرگ بازگرداندن پناهجویان از جزایر...

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می‌گوید تنها در صورت تدابیر حفاظتی بهتر و امنیت حقوقی پناهجویان می‌توان...