بازگرداندن پناهجویان افغان

در سه سال گذشته آلمان درخواست پناهندگی ۸۲ هزار افغانستانی را رد کرده است. مدافعان حقوق پناهجویان معتقدند که...

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی از سرنوشت پناهجویان افغان که به کشورشان بازگردانده شده‌اند، گفته است که کشورهای...

پژوهشگر عفو بین‌الملل: «حمله طالبان در کابل عمداً غیرنظامیان را هدف گرفت. کشورهای اروپایی باید دست از این ادعای...