بازگشت نخبگان

سورنا ستاری، معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهوری ایران گفت: «تاکنون از ۱۰۰ دانشگاه برتر دنیا حدود ۱۲۰۰ نفر نخبه...