بازیگران ایرانی

بهروز وثوقی نام و خاطره او را گرامی داشت و روحانی هم پیامی صادر کرد. فعالیت هنری مشایخی در...

ناصر ملک‌مطیعی به دلیل نارسایی کلیه و تنگی نفس در بیمارستان آتیه تهران بستری شده بود که بر اثر...