بازی برد-برد

روحانی در نیویورک از بدعهدی آمریکا در برجام گلایه کرد، به عربستان بخاطر حمایت از گروه‌های تکفیری تاخت و...

علی افشاری- تعریف هر یک از طرفین از توافق خوب، فرمول برد-برد را پیچیده ساخته است. رهبر ایران می‌خواهد...

علی افشاری- نشست ژنو ۶ در حالی نزدیک می‌شود که توافقی استراتژیک بین جناح‌های مختلف وجود ندارد و همراهی...

علی افشاری- روحانی اولین دولتمرد و مقام ارشد جمهوری اسلامی است که در یک روزنامه آمریکایی مقاله منتشر می‌کند...