باشگاه سایپا

در پی سخنان انتقادی چند هفته پیش علی دایی سرمربی سابق سایپا علیه مدیرعامل باشگاه سایپا و برخی مسئولان...

ایرج مصداقی − مصطفی مدبر در اولین اقدام خود به عنوان مدیرعامل باشگاه سایپا در اردیبهشت ۱۳۹۸ رودست خورد:...