باغ نگارستان

از دیوارنگاره «صف سلام» در باغ نگارستان رونمایی شد. قدمت «صف سلام» به دوره فتحعلی شاه قاجار باز‌...