بافت تاریخی شهرها

اسکندر مختاری، عضو شورای فنی میراث فرهنگی استان تهران، گسترش بدون برنامه شهر‌ها را از عوامل تخریب بافت‌های تاریخی...

شهرام ناظری از هنرمندان موسيقی و آواز سنتی ايران گفت: «دولت بايد دست مافيا، افراد سودجو و کسانی که...