بافت تاریخی شیراز

رویدادهای میراث فرهنگی در سال ۱۳۹۶ حکایت از شرایط نابسامانی دارد. آیا در ویرانگری فرهنگی تجدید نظر می‌شود؟ باید...

علیرغم انتقادهای فراوان از تخریب‌های گسترده در بافت تاریخی شیراز ، یک خانه تاریخی دیگر شبانه در این شهر...

با شدت گرفتن تخریب‌ها در بافت تاریخی شیراز، وزارت ارشاد از سازمان میراث فرهنگی خواست به وظایف قانونی خود...

فرماندار شيراز به فعالان ميراث فرهنگی که مخالف تخریب بافت تاريخی اين شهر هستند، هشدار داد و گفت «هيچ...

مديرکل اداره بافت‌ها و محوطه‌های تاريخی سازمان ميراث فرهنگی گفت: «تخريب بافت تاريخی شيراز و خانه واجد ارزش تاريخی...