بالا آمدن آب اقیانوس ها

بنا بر وخیم‌ترین سناریوهای موجود برای پیامدهای گرمایش زمین، سرعت‌گرفتن بادها و امواج اقیانوس‌ها قرار بود آخر این قرن...

۱۵۰ میلیون نفر اکنون در سرزمین‌هایی زندگی می‌کنند که تا نیمه قرن حاضر به زیر آب خواهند رفت.

سرعت ذوب شدن یخ‌های گرین‌لند از ۲۰۰۳ چهار برابر افزایش یافته. همین اتفاق در یخچال‌های طبیعی شمال کانادا و...

زمانی تصور می‌کردیم یخچال‌ها و یخسارهای عظیم نسبت به گرمایش زمین حساسیت کمتری دارند و تغییر کمتری نیز می‌کنند....

سطح آب دریاها در جهان به دلایل اقلیمی بسیار سریع‌تر از حد انتظار افزایش می‌یابد. این پدیده را یک...

تأثیر آب‌های سطحی، ذوب شدن یخ‌ها، میزان بارش، تغییرات طبیعی اقلیمی و ترک برداشتن صفحات یخی نشان می‌دهد سطح...

گرم شدن اقیانوس‌ها در ۲۰ سال اخیر شتاب فزاینده‌ای یافته است. روندی که می‌تواند به افزایش سطح آب اقیانوس‌ها...