بانک جهانی و سوریه

بانک جهانی می‌گوید جنگ سوریه تاکنون خسارات اقتصادی معادل ۲۲۶ میلیارد دلار برجای گذاشته و هر سال به‌طور میانگین...