بانک سرمایه‌گذاری اروپا

وزارت خزانه‌داری آمریکا به شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی هشدار داده که از سرمایه‌گذاری در ایران خودداری کنند. کمیسیون اروپا...