بانک صادرات ايران

اتحادیه اروپا خواستار تجدیدنظر در

دادگاه عمومی اتحاديه اروپا در حکمی تحريم‌ها عليه بانک صادرات ايران را لغو کرد. اين دادگاه هفته گذشته به...