بانک مرکزی

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین

حمید مافی- واکنش بازار ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مثبت بوده اما همچنان چشم انتظار تعیین تیم اقتصادی...

حمید مافی - بازار ارز و سرمایه در ایران، چشم به روزهای آتی دوخته است. پیروزی نامزد مورد حمایت...

علی علی‌لو، عضو کمیسیون اقتصادی

مرکز آمار ایران و بانک

حمید مافی- ارثیه دولت نهم و دهم، انبوهی از بدهی‌ها و تعهدات است که گریبان دولت بعدی را خواهد...

مجید صنیعی، رئیس سازمان تولید

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری