بانک خصوصی

فرنگیس شکیبا_ آنچه که باید در باره بانک کارآفرین دانست: «ستاد اجرایی فرمان امام» نقش اصلی را در...