بانک مرکزی ايران

یک عضو #کمیسیون_اقتصادی #مجلس گفته است بر اساس آمارها تنها حدود نیمی از پول حاصل از #صادرات به #اقتصاد...

میزان بدهی دولت یازدهم به بانک مرکزی سالانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. راهکار دولت برای...

دولت بیش از۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به بانک‌ها دارد و می‌خواهد سهمش در بانک‌‌ و بیمه‌ها را واگذار کند...

آمارهای بانک مرکزی ادعای دولت را مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی نقض می‌کند و نشان می‌دهد که حجم بدهی‌ها...

نقدینگی موجود در ایران به مرز هزارهزار میلیارد تومان رسیده و دولت در سال گذشته کمتر از نصف بودجه...

روزانه ۲۱هزار و ماهیانه ۶۴۱ هزار فقره چک در ایران برگشت می‌خورد. آماری نگران‌کننده که مسئولان دولتی به‌رغم وعده‌های...

بانک مرکزی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، کاهش صادرات و رشد نقدینگی خبر داد. افزایش ۲۲۱ درصدی...

سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی به افزایش سه برابری بدهی‌های دولت در دو سال گذشته و سه برابر شدن نقدینگی...