بان‌کی‌مون

بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح است. سازمان ملل متحد شعار اصلی روز جهانی صلح امسال را «توسعه...

دنا دادبه- بیست و یکم سپتامبر، روز جهانی صلح است. سازمان ملل متحد شعار روز جهانی صلح امسال را...

هر یک از طرفین دیگری را به نقض آتش‌بس شکننده در غزه متهم میی‌کند. اسرائیل پاسخ موشک‌پرانی حماس را...