بایکوت آیکیا

بنیان‌گذارIKEA که سال‌ها به دلیل سطح بالای مالیات سوئد در سوئیس زندگی می‌کرد، پس از ۴۰ سال دوباره در...