با من از دریا بگو

شهزاده سمرقندی - رادیو زمانه فیلم مستند «با من از دریا بگو» ساخته رضا علامه‌زاده را نمایش می‌دهد. با...

به کارگردانی رضا علامه‌زاده

نمایش سراسری فیلم مستند «با من از دریا بگو» ساخته رضا علامه‌زاده آغاز شد. این فیلم به مناسبت آغاز...