بحران آب در آسیای میانه

وزیر نیروی ایران و شوکت خامرائف توافق کردند که در آینده شرکت‌های آب که زیر نظر قرارگاه خاتم‌ سپاه...

ذوب شدن یخچال‌ها در شمال چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان، به احتمال زیاد به بروز سیل‌های مرگبار و...