بحران اسرائیل و فلسطین

یک رستوران یهودی در «کفر ویتکین» واقع در شمال اسرائیل دست به ابتکاری صلح‌جویانه زده و در یک پست...

سازمان غیردولتی «صلح اکنون» در گزارش تازه‌ای گفته است که در سال گذشته، تعداد مناقصه‌ها برای گسترش شهرک‌ها در...

در حالی که فلسطینی‌ها نامه درخواست عضویت خود در دیوان کیفری بین‌الملل را امضا کرده، نخست‌وزیر اسرائیل از این...

اسرائیل از رد قطعنامه فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل اظهار رضایت کرد. این قطعنامه در نظر گرفته بود...