بحران تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی برای تامین پرداخت مستمری بازنشستگان در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان وام با سود ۳۰ درصد...

دولت حاضر به تسویه بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی نیست. مسئولان این سازمان می‌گویند ماهی ۴ هزار میلیارد...

به گفته یک کارشناس سازمان تامین اجتماعی، از آنجا که فروش نفت به صفر رسیده، با وجود طرح پیشنهادی...

سازمان تأمین اجتماعی ۳۹ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است. فرار دولت از پرداخت بدهی، ورشکستگی تامین...

تامین اجتماعی ایران با بحران مالی روبرو است. دولت اما کارفرمایان را تا دو سال از پرداخت حق بیمه...

مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتقال منابع مالی صندوق درمان تامین اجتماعی اعتراض اعضای کارگری شورای عالی کار...