بحران دارو

مجید آراسته، رئیس انجمن تالاسمی

داروهای مسکن و ضدتب کودکان

پارسا محمدی - آمریکا و اتحادیه اروپا ادعا می‌کنند که دارو در فهرست تحریم‌های آنها قرار ندارد، اما در...

به گزارش روزنامه شرق، از

عبدالرحمان رستمیان، نایب رئیس کمسیون

رضا حاجی‌حسینی - در شرایطی که خواست عمومی اختصاص دادن دوباره ارز مرجع به داروست، معاون وزیر صنعت آب...

وضعیت بازار دارو در ایران

 شمس‌علی رضازاده، معاون داروی سازمان

شمس‌علی رضازاده، معاون امور دارویی

ایرج خسرونیا، عضو هئیت مدیره

یک دختر ۳۲ ساله که

عباس حاجی آخوندی، رئیس سازمان

حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت

محمدحسن طریقت منفرد، وزیر بهداشت،

فاطمه رخشانی، معاون بهداشتی وزیر

مهدی سلیمان‌جاهی، سرپرست دفتر کل

شاهين محمدصادقی، عضو هيات رئيسه مجلس ايران از محمود احمدی‌نژاد، رئيس‌جمهور اين کشور خواست هر چه سريع‌تر دستور دهد...

مهدی محمدزاده، رئيس انجمن اقتصاد داروی ايران گفت کمبود دارو در اين کشور، هر ماه باعث مرگ شماری از...

در حالی که ايران در بحران تهيه دارو قرار دارد و حتی از هند دارو وارد می‌کند، محمدرضا رحيمی...

حمید رضایی - اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است؛ اقتصادی متکی به صادرات نفت خام و واردات کالا از...