بحران سرما

جسد یک دختر در شهرستان

مجتبی خالدی، کار‌شناس مسئول مرکز

محمدرسول حیدپور، مدیر آموزش و

استفاده از کپسول گاز در

دکتر فریبرز آیتی فیروزآبادی، مدیرکل

مجید بوجارزاده، سخنگوی شرکت ملی

حسن قدمی، رئیس ستاد مدیریت

فرمانده سپاه پاسداران، دستور اعزام نیروهای سپاه و بسیج را برای امدادرسانی به استان‌های برف‌زده شمالی صادر کرده است....