بحران عربستان و ایران

رئیس جمهور آمریکا در دیدار با ولیعهد عربستان با انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در خاورمیانه گفت رفتار ایران...